जवानी क याद यलउ : थारु मुक्तक

तोई मोरके भेटे याईल उ,विहानी क याद यलाउ ।
यनारी रात हसे पोरोटियाक बातक,कहाँनी क याद यलाउ ।
खाबे टिहुलर भेल हलही रि,छिनमिन छिनमिन बुलही मोरेयागा । ।
उहे देखके सम्हारे है सकल मोर्, जवानी क याद यलाउ ।

Share on Facebook