Bidha Brahma ka Likhal Lila

Tharu Film: Kalapana.
Singer: Prem Dhwoj Pradhan.
Lyrics: Jhagaru Chaudhary.
Music: Sameer thapa & Himal Ghale.

Share on Facebook